ال‍ک‍س‍ان‍در ب‍ل‍وک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ی‍روگ‌، ج‍رال‍د
‎Pirog, Gerald‬
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ک‍س‍ان‍در ب‍ل‍وک‌/ ج‍رال‍د پ‍ی‍روگ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۸
‏فروست : (ن‍س‍ل‌ ق‍ل‍م‌۸۳)
‏شابک : ‎964-6179-16-9‬۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6179-16-9‬۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌‎ European writers, vol. g‬اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Aleksander Blok‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۹ - ۱۰۷
‏موضوع : ب‍ل‍وک‌، آل‍ک‍س‍ان‍در آل‍ک‍س‍ان‍درووی‍چ‌، ۱۹۲۱ - ۱۸۸۰ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر‎BLOk, Aleksandr Aleksandravich‬
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ روس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PG۳۳۹۵‭/ب‌۴ی‌۸۳ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۷۱۳‭ب‌۶۶۱/س‌ پ‌ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۳۵۵
 
   آدرس ثابت  ال‍ک‍س‍ان‍در ب‍ل‍وک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۳۳۸۵ ‬
‪ ۳۸۹۵۶۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۳۳۸۶ ‬
‪ ۱۵۶۱۴۸۲ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh