آرت‍ور روت‍ش‍ت‍ای‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روت‍س‍ت‍ای‍ن‌، آرت‍ور، ۱۹۱۵-۱۹۸۵م‌.
Rothstein, Arthur
‏عنوان و نام پديدآور : آرت‍ور روت‍ش‍ت‍ای‍ن‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د و ع‍ک‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍طب‍وع‍ات‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ اف‍ش‍ی‍ن‌ ش‍اه‍رودی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: اطلاع‍ات‌‬‏‫، ۱۳۶۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۸ ص‌.‬‏‫: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰ری‍ال‌‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ از ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌، ی‍ک‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌، ی‍ک‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ۳۲ ع‍ک‍س‌ از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ای‍ن‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ می باشد.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د، ع‍ک‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍طب‍وع‍ات‌ و... از زب‍ان‌ روت‍ش‍ت‍ای‍ن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان روی جلد : م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د، ع‍ک‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍طب‍وع‍ات‌ و... از زب‍ان‌ روت‍ش‍ت‍ای‍ن‌.
‏موضوع : عکاسی مطبوعات
‏موضوع : روزنامه‌نگاری مصور
‏موضوع : عکاسی مستند
‏موضوع : عکاسی
‏شناسه افزوده : ش‍اه‍رودی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭TR۸۲۰‏‫‭/ر۹آ۴ ۱۳۶۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۷۰/۴۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۶۲۵۵
 
   آدرس ثابت  آرت‍ور روت‍ش‍ت‍ای‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۷۴۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۷۴۵ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۵۸۱۴ ‬
‪ ۹۰۱۶۲۳ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۵۸۱۵ ‬
‪ ۹۰۱۶۲۴ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۰۶۸۰ ‬
‪ ۳۵۸۰۲۰ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۰۰۶۸۱ ‬
‪ ۶۳-۱۰۵۳۸۸ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh