روز واق‍ع‍ه‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : روز واق‍ع‍ه‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۴
‏شابک : ‎964-5512-63-8‬۲۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-63-8‬۲۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-63-8‬۲۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-63-8‬۲۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: اب‍ت‍ک‍ار، ۱۳۷۳
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱؛ ۶۵۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ر۹‏‫‬‭‭ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۶۱۴۵
 
   آدرس ثابت  روز واق‍ع‍ه‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۲۴۳۴ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۵۴۴ ‬
۸
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۴۹۱۱ ‬
‪ ۵۳۹۷۰۶ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۴۹۱۲ ‬
‪ ۳۹۵۱۴۴ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۴۹۴۲ ‬
‪ ۲۹۱۲۸۸ ‬
۵
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۴۹۴۳ ‬
‪ ۵۱۸۷۸۲ ‬
۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۶۷۱۱ ‬
‪ ۱۱۹۹۵۶۴ ‬
۷
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۶۷۱۲ ‬
‪ ۱۱۹۹۵۶۳ ‬
۶
۱۳۹۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh