ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ان‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،‏‫ ق‍رن‌ ۱۱؟ق‌.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ح‍س‍ن‌ ان‍ج‍وش‍ی‍رازی‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ رح‍ی‍م‌ ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫‏‏، ۱۳۵۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د‏‫‏‏؛ ش‍م‍اره‌ ۲۷.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : کاربرگه کتاب فارسی
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌: ‭‭‎Mir Jamalod -din Husayn Inju Sirazi. Farhang Jahangiri‬.
‏يادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ دوم: ۱۳۵۹).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌، رح‍ی‍م‌، مصحح
‏شناسه افزوده : دانشگاه مشهد. موسسه چاپ وانتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PIR۲۹۴۹‏‫‬‭/ج۸ف۴ ۱۳۵۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۴‮فا‬۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۳-۴۰۴۵
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۳۰ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ۱۳۵۱ ‬
۱
۵
۱۳۵۹
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۳۵۳۱ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ۱۳۵۱ ‬
۲
۳
۱۳۵۹
۲
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۷ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ‬
۱
۱
۱۳۵۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۸ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ‬
۲
۱
۱۳۵۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۹ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ‬
۳
۲
۱۳۵۴
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۶۳۲۳ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ۱۳۵۱ ‬
۲
۸
۱۳۵۱
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۱۰۷۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۱۰۷۷ ‬
۱
۹
۱۳۵۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۱۲۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۱۲۰ ‬
۲
۹
۱۳۵۹
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۴۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۴۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۵
۲
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۷۰ ‬
۱
۱۰
۱۳۵۹
۲
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۷۹۹۴ ‬
‪ ۹۰۰۰-۷۹۹۴ ‬
۳
۳
۱۳۵۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۱۲۷ ‬
‪ ۷۷۹۶۲ ‬
۱
۷
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۱۲۸ ‬
‪ ۷۷۹۶۳ ‬
۲
۶
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۸۹۱۸ ‬
‪ ۱۳۱۲۹۵ ‬
۱
۴
۱۳۵۹
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۱۸۹۱۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۲۹۴۹ ‏‫‬‭/ج۸ف۴ ۱۳۵۱ ‬
۱
۱
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۴۵۵۱ ‬
‪ ۵۷۷۰ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۴۵۵۲ ‬
‪ ۵۷۷۱ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۷۰۴۷ ‬
‪ ۲۰۰۴۸۰ ‬
۱
۳
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۷۲۰۱ ‬
‪ ۲۰۰۴۸۱ ‬
۲
۲
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۸۱۲۱ ‬
‪ ۳۳۸۳۵۷ ‬
۳
۱
۱۳۷۵
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۵۸۱۲۲ ‬
‪ ‭PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ۱۳۵۱‬ ‬
۲
۴
۱۳۷۵
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۶۱۰۳۲ ‬
‪ ‭PIR۲۹۴۹ /ج۸ف۴ ۱۳۵۱‬ ‬
۱
۶
۱۳۵۹
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۶۱۰۳۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۲۹۴۹ ‏‫‬‭/ج۸ف۴ ۱۳۵۱ ‬
۲
۵
۱۳۵۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۹۱۴۵ ‬
‪ ۷۶۷۴۵۰ ‬
۱
۸
۱۳۵۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۰۶۶۰ ‬
‪ ۸۷۷۹۱۸ ‬
۲
۷
۱۳۵۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh