دی‍وان‌ س‍رخ‍وش‌ ت‍ف‍رش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍رخ‍وش‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌، ق‌۱۳۳۸ - ۱۲۷۷
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ س‍رخ‍وش‌ ت‍ف‍رش‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، ص‌ ۱۸۳
‏شابک : ‎964-5510-04-x‬ب‍ه‍ا:۷۵۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-04-x‬ب‍ه‍ا:۷۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۷۰۶‏‫‭‭/د۹ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۸۳۵
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ س‍رخ‍وش‌ ت‍ف‍رش‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۴۹۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۷۰۳ ‬
۷
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۲۸ ‬
‪ ۸۷۱۹۸ ‬
۳
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۲۹ ‬
‪ ۸۷۱۹۹ ‬
۴
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۱۶۵ ‬
‪ ۱۲۱۲۱۷ ‬
۵
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۱۶۶ ‬
‪ ۱۲۱۲۱۸ ‬
۶
۱۳۶۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۸۴۱۳۳ ‬
‪ ‭PIR۷۷۰۶ /د۹ ۱۳۶۲‬ ‬
۲
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۴۱۳۴ ‬
‪ ۶۸۷۴۳۲ ‬
۱
۱۳۷۳
۲
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh