ف‍ات‍ح‍ه‌‌ال‍ک‍ت‍اب‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ ح‍م‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، سیدع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۹۲ - ‏۱۳۶۰.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ات‍ح‍ه‌‌ال‍ک‍ت‍اب‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ ح‍م‍د/ اث‍ر ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌ دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ک‍ت‍اب‌‏‫، ۱۳۷۱.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۴ ص.‏‬
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال (چاپ ؟)‏‬‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ک‍اوه‌، [ ۱۳۶].
‏يادداشت : چاپ ؟ ۱۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ‏‫تفاسیر (سوره فاتحه)‬
‏شناسه افزوده : دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، سیدم‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌‏‫، ‏‫۱۳۲۰ - ‏۱۳۹۰.‬‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BP۱۰۲/۱۲‏‫‭‭/د۵ف‌۲ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۸۲۵
 
   آدرس ثابت  ف‍ات‍ح‍ه‌‌ال‍ک‍ت‍اب‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ ح‍م‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۰۴۸۶ ‬
‪ ۴۹۵۷۱۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۰۴۸۷ ‬
‪ ۱۸۷۲۵۵ ‬
۲
۱۳۷۱
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۲۶۰۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۴۲۰۰ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh