ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌: ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آش‍وری‌، داری‍وش‌،‏‫ ‏‫۱۳۱۷ - ‏ ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌: ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌/ داری‍وش‌ آش‍وری‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۵ ص.‬‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۲۲۹‬.
‏شابک : ‏‫۵۳۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ‭‎964-305-236-2‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال(چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال(چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫‭978-964-305-236-2 : ‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۲-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۴۰۰.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : فارسی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۲۹‭‬ ‭/ش۹۳‏‫‭‭ب‌۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۰/۹۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۵۲۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌: ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۶۷۶۸ ‬
‪ ۶۳-۶۵۴۰۵ ‬
۱
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۱۸۰۸ ‬
‪ ۶۳-۱۳۱۹۵۹ ‬
۳
۱۳۸۹
۵
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۲۱۶ ‬
‪ PIR۷۹۲۹/ش۹۳ ب۲ ۱۳۷۵ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۷۵۹ ‬
‪ ۸۷۳۱۳۸ ‬
۷
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۷۶۰ ‬
‪ ۶۱۸۵۰۹ ‬
۶
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۸۹۷۲ ‬
‪ ۲۲۳۰۸۴۶ ‬
۴
۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۸۹۷۳ ‬
‪ ۲۶۲۹۰۴ ‬
۲
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۸۰۰۶۰ ‬
‪ ۲۲۳۰۸۳۳ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۷۷۵۹ ‬
‪ ۸۸۶۱۸۷ ‬
۸
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۷۷۶۰ ‬
‪ ۸۸۶۱۸۸ ‬
۹
۱۳۸۹
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۱۵۲۳ ‬
‪ ۱۵۰۵۳۷۰ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۱۵۲۴ ‬
‪ ۱۵۰۵۳۶۳ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۹۷۴۷۲ ‬
‪ ۲۴۳۹۷۷۶ ‬
۱۳
۱۴۰۰
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh