ع‍زای‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌): از زم‍ان‌ آدم‌ (ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ص‍ال‍ح‌، ۱۲۸۶-
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍زای‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌): از زم‍ان‌ آدم‌ (ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا/ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : [ق‍م‌]: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌‏‫، [۱۴۰۲ق‌.‬‬‏‫= ۱۳۶۰].‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰ ریال ‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ ال‍ن‍ی‍اح‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ع‍زاداری‌ ح‍س‍ی‍ن‌: از زم‍ان‌ آدم‌(ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا در ت‍م‍ام‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان... .
‏عنوان روی جلد : ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ع‍زاداری‌ ح‍س‍ی‍ن‌: از زم‍ان‌ آدم‌(ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا در ت‍م‍ام‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌... .
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۶۰/۳‏‫‬‭/ش۵ع۴ ۱۳۶۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۳۲۵
 
   آدرس ثابت  ع‍زای‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌): از زم‍ان‌ آدم‌ (ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۹۲۸ ‬
‪ ۱۵۶۲۰۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۹۲۹ ‬
‪ ۱۵۶۲۰۴ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۴۶۱۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۱۲۳۸۴ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh