ن‍ک‍ت‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ‏‫۶۰۲ - ۶۷۶ق‌.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ک‍ت‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ال‍ه‍ن‍دل‍ی‌ (ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ ال‍ح‍ل‍ی‌)؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌ ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‬‏‫: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌‬‏‫، ۱۴۱۲ق‌. ‬‏‫= ۱۳۷۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ج.‬
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌‏‫؛ ۲۳۹‬‏‫، ۲۴۰‬‏‫، ۲۴۱.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۱)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۲)‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۳)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ش‍رح‌ ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ج‍رد ال‍ف‍ق‍ه‌ و ال‍ف‍ت‍اوی‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ طوس‍ی‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۴۱۲ ق. = ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ و ن‍ک‍ت‍ه‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان روی جلد : ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ و ن‍ک‍ت‍ه‍ا.
‏عنوان دیگر : ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ج‍رد ال‍ف‍ق‍ه‌ و ال‍ف‍ت‍اوی‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ و ن‍ک‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۶۷۶ - ۶۰۲ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۴۶۰ - ۳۸۵ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۴۶۰ - ۳۸۵ق‌. ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ج‍رد ال‍ف‍ق‍ه‌ و ال‍ف‍ت‍اوی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۵ق.‏‬
‏شناسه افزوده : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۴۶۰ - ۳۸۵ق‌. ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ج‍رد ال‍ف‍ق‍ه‌ و ال‍ف‍ت‍اوی‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۱/۶‏‫‭/ط۹ن‌۹۰۲۷ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۳۱۵
 
   آدرس ثابت  ن‍ک‍ت‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۵۰۶ ‬
‪ ۲۲۲۹۵۱ ‬
۱
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۵۰۷ ‬
‪ ۲۲۲۹۵۲ ‬
۱
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۳۴۰ ‬
‪ ۱۴۶۹۰۴ ‬
۲
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۳۴۱ ‬
‪ ۱۴۶۹۰۵ ‬
۲
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۷۷۴ ‬
‪ ۱۴۶۹۰۶ ‬
۳
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۷۷۵ ‬
‪ ۱۴۶۹۰۷ ‬
۳
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۳۳۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۴۲۲ ‬
۳
۸
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh