‏‫<الاص‍ول‌ = اص‍ول‌>م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌، ‏‫ - ‏۳۲۹ق.‬
‏عنوان قراردادی : اصول‌الکافی
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫الاص‍ول‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌‬/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍رم‍ح‍م‍دب‍ن‌ی‍ع‍ق‍وب‌ب‍ن‌اس‍ح‍اق‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ال‍رازی‌؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ن‍اف‍ع‍ه‌ م‍اخ‍وذه‌ م‍ن‌ ع‍ده‌ ش‍روح‌، ص‍ح‍ح‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ال‍غ‍ف‍اری‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۲ ]
‏مشخصات نشر : تهران: دارال‍ک‍ت‍ب‌الاس‍لام‍ی‍ه‌‏‫، ۱۳۷۵ -‏
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫ج.۱‬‏‫‭978-964-440632-4 :‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫‭978-964-440-633-1 :‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : جلد اول و دوم این کتاب درسال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏موضوع : احادیث شیعه -- ‏‫قرن ۴ق.‏‬
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۰۳ -‏۱۳۸۳.‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۲۹‏‫‬‭/ک۸ک۲۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۳۰۷۲
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ‏‫<الاص‍ول‌ = اص‍ول‌>م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌‬
<