آوازه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌: از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۳۵۴ - ۶۶
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
‏عنوان و نام پديدآور : آوازه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌: از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۳۵۴ - ۶۶/ ف‍رام‍روز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ه‌ن‍گ‍ار، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۳
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۱۰۰ری‍ال‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۸۰۹۸/ل۹۴‏‫‬‭آ۸ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۶۹۴
 
   آدرس ثابت  آوازه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌: از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۳۵۴ - ۶۶
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۲۵۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۲۷۵۲ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۸۰۸۳ ‬
‪ ۸۷۹۷۸ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۸۰۸۴ ‬
‪ ۸۷۹۷۹ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh