ال‍ک‍س‍ان‍در پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍او، ت‍ام‍س‌
‎Shaw, Thomas J.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ک‍س‍ان‍در پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌/ ت‍ام‍اس‌ ش‍ا؛ [م‍ت‍رج‍م‌] ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۰
‏فروست : (ن‍س‍ل‌ ق‍ل‍م‌۷۱)
‏شابک : ‎964-6179-04-5‬۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6179-04-5‬۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ "‎ "European Writers, vol. 6‬اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Alexander Pushkin‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۹۹] - ۱۰۸
‏موضوع : پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، ۱۸۳۷ - ۱۷۹۹‎Pushkin, Alexandr Sergeevich‬
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۹ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : روس‍ی‍ه‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۹
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭PG۳۳۳۰‏‫‭‭‭‭/ش‌۲‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸۹۱/۷۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۳۲۸۴
 
   آدرس ثابت  ال‍ک‍س‍ان‍در پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۲۰۲۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۵۰۱ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۸ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۹۱۳۰ ‬
‪ ۱۵۶۱۴۶۵ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۴۷۸۶ ‬
‪ ۱۵۱۳۵۶۱ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh