دی‍وان‌ ن‍ث‍ار گ‍رم‍رودی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ث‍ار گ‍رم‍رودی‌، م‍ه‍دی‌، - ق‌۱۲۷۹
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ن‍ث‍ار گ‍رم‍رودی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۹۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۴۶۲‭/د۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵‭ن‌۲۸۹د ۱۳۶۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۸۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ن‍ث‍ار گ‍رم‍رودی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۴۸ ‬
‪ ۸۶۹۹۷ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۴۹ ‬
‪ ۸۶۹۹۸ ‬
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۱۳۸ ‬
‪ ۱۲۱۱۹۰ ‬
۴
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۹۵ ‬
‪ ۶۷۲۷۰۷ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh