ری‍اض‌‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌‌الاح‍ک‍ام‌ ب‍ال‍دلای‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ک‍رب‍لائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۱۶۱ - ‏۱۲۳۱ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ری‍اض‌‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌‌الاح‍ک‍ام‌ ب‍ال‍دلای‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍طب‍اطب‍ای‍ی‌؛ تحقیق موسسه آل‌البیت(ع) لاحیاءالتراث.
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‬‏‫: موسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالثرات‬‏‫، ۱۴۱۸ق‌.‏-‬‏‫= ۱۳۷۶‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰ ج‌.‬‬‏‫: ن‍م‍ون‍ه‌.‬
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌‏‫؛ ۲۰۴‬‬‏‫، ۲۰۵‬‬‏‫، ۲۰۶‬‬‏‫، ۲۰۷‬‬‏‫، ۲۱۲‬‬‏‫، ۲۱۴.‬‬
‏شابک : ‏‫ دوره‬‏‫: ‏‫‬‭964-319-088-9‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج. ۹‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-319-111-7‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج. ۱۱‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-319-273-3‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۱۲‬‬‏‫‬‭964-319-274-1 :‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۱۳‬‬‏‫ : ‏‫‬‭964-319-275-X‬ ؛ ‏‫ج. ۱۵‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-319-277-6‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۱۶‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-319-278-4‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ش‍رح‍ی‌ ب‍ر م‍خ‍ت‍ص‍رال‍ن‍اف‍ع‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌ است.
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۱۱ - ۱۳ (چاپ؟: ۱۴۲۱ق. = ۱۳۷۹).‬
‏يادداشت : ج‌. ۱۵و ۱۶ (چاپ؟: ۱۴۲۲ق‌. = ۱۳۸۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۶۷۲ - ۶۰۲ق‌. ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۶۷۶ - ۶۰۲ق‌. ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌. ش‍رح
‏شناسه افزوده : موسسه آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء الثرات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۲‏‫‬‭‬‭/م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۷۷۴
 
   آدرس ثابت  ری‍اض‌‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌‌الاح‍ک‍ام‌ ب‍ال‍دلای‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۸۰۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۸۹۲ ‬
۱
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۸۰۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۸۵۶ ‬
۳
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۸۰۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۸۹۱ ‬
۴
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۲۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۰۲۱ ‬
۹
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۲۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۳۵۶ ‬
۸
۴
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۲۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۳۵۵ ‬
۷
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۳۷۴ ‬
۵
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۳۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۳۸۰ ‬
۲
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۳۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۹۶۱ ‬
۶
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۳۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۳۷۱ ‬
۱۰
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۷۱۹ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۴۷۸۷ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۶ ‬
۷
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۰۳۳۳ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۰۳۳۴ ‬
‪ ۴۱۸۴۵۳ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۰۳۳۵ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۰۳۳۶ ‬
‪ ۴۱۸۴۵۸ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۰۳۳۷ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۰۳۳۸ ‬
‪ ۴۱۸۴۵۹ ‬
۳
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۸۰۳۳۹ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۰۳۴۰ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۹ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۳۷۲۰ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۸ ‬
۵
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۴۷۸۴ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۷ ‬
۶
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۹۴۷۸۵ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۶
۱۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۹۴۷۸۶ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۷
۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۹۷۶۷۸ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۸
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۷۶۷۹ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۵ ‬
۸
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۱۸۹۶۲ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۸
۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۵۲۳۰۰ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۹
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۶۰۸۶۴ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۰
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۰۸۶۵ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۴ ‬
۱۰
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۷۱۹۴۴ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۴۱۴۴ ‬
‪ ۴۳۸۹۷۰ ‬
۱۱
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۷۴۱۴۵ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۱
۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۹۴۵۰۲ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۴۵۰۳ ‬
‪ ۴۳۸۹۶۳ ‬
۱۲
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۵۸۹۰۶ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۸۹۰۷ ‬
‪ ۴۱۸۴۶۰ ‬
۱۳
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۵۸۹۰۸ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۸۹۰۹ ‬
‪ ۴۱۸۴۵۴ ‬
۱۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۳۰۶۸ ‬
‪ ۴۱۵۴۵۵ ‬
۱۵
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۸۳۰۶۹ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۸۷۹۱ ‬
‪ ۴۱۸۴۶۳ ‬
۱۶
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۸۸۷۹۲ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳م۳۰۲۱۶ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۶
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۲۰۱۲ ‬
‪ ۱۴۲۵۷۸۲ ‬
۹
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۰۴۵۵۷ ‬
‪ ۱۴۳۷۰۱۱ ‬
۹
۵
۱۳۷۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۶۲۶۵۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۷۰ ‬
۹
۲۰
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh