دی‍وان‌ دول‍ت‍ش‍اه‌ ق‍اج‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دول‍ت‌ ق‍اج‍ار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رزاب‍ن‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ش‍اه‌، ق‌۱۲۳۷ - ۱۱۶۷
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ دول‍ت‍ش‍اه‌ ق‍اج‍ار/ ب‍ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌: م‍ا، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۶۴
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۷۰۲۴‏‫‭/د۹ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۲۷۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ دول‍ت‍ش‍اه‌ ق‍اج‍ار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۸۴ ‬
‪ PIR ‬
۵۵
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۵۸۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۴۶۶۰ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۰۲۰۷ ‬
‪ ۸۶۹۷۰ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۰۲۰۸ ‬
‪ ۸۶۹۷۱ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh