زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ - ۱۸۶۶
‎Rolland, Romain‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌/ روم‍ن‌ رولان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‌.
پ‍وی‍ا: ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Vie de Tolstoi‬.
‏موضوع : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۹۱۰ - ۱۸۲۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌،‎Tolstio, Lev Nikolaevich, Graf‬
‏شناسه افزوده : ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۳۳
‏رده بندی کنگره : PG۳۳۵۳‭/ر۹ز۹ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۷۳۳‭ت‌۸۶۶/س‌ر ۱۳۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۱۸۶۴
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۸۳۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۸۳۳ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۱۲۰ ‬
‪ ۷۷۱۸۲ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۱۲۱ ‬
‪ ۷۷۱۸۳ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۵۶۰۷۷ ‬
‪ ۱۵۵۹۲۵۹ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh