دی‍وان‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ آرت‍ی‍م‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارت‍ی‍م‍ان‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ آرت‍ی‍م‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ا، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۶۶
‏شابک : ‎964-5510-02-3‬ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-02-3‬ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۶۲۶۶‭/د۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۸۶۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ آرت‍ی‍م‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۴۸۲ ‬
‪ ۸۱۷۳۷ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۴۸۳ ‬
‪ ۸۱۷۳۸ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh