اول‍ی‍1 س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ام‍ای‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ام‍اه‍ای‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ام‍ای‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ام‍اه‍ای‌ ای‍ران‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۶۴: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پديدآور : اول‍ی‍1 س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ام‍ای‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ام‍اه‍ای‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ وی‍راس‍ت‍اران‌ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌ ک‍اووس‍ی‌، ع‍ذرا اح‍ت‍س‍اب‍ی‌ م‍ق‍دم‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ام‍اه‍ای‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۶ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The Iranian Midwives Association‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ام‍ای‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : زای‍م‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : ک‍اووس‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : اح‍ت‍س‍اب‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ذرا، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ام‍اه‍ای‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : RG۳۱‭/س‌۸ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۶۱۸/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۶۶۴
 
   آدرس ثابت  اول‍ی‍1 س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ام‍ای‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ام‍اه‍ای‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۳۰۲ ‬
‪ ۱۱۱۴۰۷ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۳۰۳ ‬
‪ ۱۱۱۴۰۸ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh