وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ (م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍راون‌، ل‍س‍ت‍ر راس‍ل‌، - ۱۹۳۴
‎Brown, Lester Russell‬
‏عنوان و نام پديدآور : وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ (م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌)/ ل‍س‍ت‍ر ب‍راون‌ و ه‍م‍ک‍اران‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍د طراوت‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر آروی‍ن‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۰ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ۳۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ۳۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر ژرف‌، ۱۳۷۰
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎State of the world: a worldwitch institute report ...‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۹۹۰ - ۱۹۷۱ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : طراوت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : HC۵۹‭/ب‌۳۸و۶ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۳۳۰/۹۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۵۴۴
 
   آدرس ثابت  وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ (م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۸۲۴۳ ‬
‪ HC۵۹ /ب۳۸و۶ ۱۳۷۲ ‬
۱
۳
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۴۴ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۸۶۹۹ ‬
‪ ۱۰۲۱۵۱۱ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۸۷۰۰ ‬
‪ ۵۸۴۵۹۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh