دی‍وان‌ ع‍ارف‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ولان‍ا م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ق‍راگ‍وزل‍و‌ک‍ب‍ودرآه‍ن‍گ‍ی‌‌ه‍م‍دان‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ذوب‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍ذوب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫ - ‏۱۰۹۳ق.‬
‏عنوان قراردادی : دیوان
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ع‍ارف‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ولان‍ا م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ق‍راگ‍وزل‍و‌ک‍ب‍ودرآه‍ن‍گ‍ی‌‌ه‍م‍دان‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ذوب‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌/ [م‍ص‍ح‍ح‌ ک‍اظم‌ ک‍اظم‌زاده‌‌ای‍ران‍ش‍ه‍ر].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اق‍ب‍ال‌‏‫، ۱۳۶۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰ ری‍ال‌‮‮ ؛ ‏‫ ۱۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‮ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‮: چاپ پنجم‏‫‭‬‭‭978-964-406-226-1 :‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
‏موضوع : شعر عرفانی-- قرن ۱۱ق.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬
‏شناسه افزوده : ک‍اظم‌زاده‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر، ک‍اظم‌، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۶۵۳۵‭‬ ‭/د۹‏‫‭۱۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۲-۲۰۴۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ع‍ارف‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ولان‍ا م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ق‍راگ‍وزل‍و‌ک‍ب‍ودرآه‍ن‍گ‍ی‌‌ه‍م‍دان‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ذوب‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۷۲۸۰ ‬
‪ ۶۳-۴۸۰۷۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۶۱۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۰۲۸ ‬
۹
۱۳۶۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۷۸۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۵۸۲ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۴۰ ‬
‪ ۱۷۲۲۶ ‬
۳
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۴۷ ‬
‪ ۲۵۱۶۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۸۵۴ ‬
‪ ۸۶۹۸۱ ‬
۴
۱۳۶۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۸۵۵ ‬
‪ ۸۶۹۸۲ ‬
۵
۱۳۶۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۱۱۱۳ ‬
‪ ۲۸۴۷۹۹ ‬
۶
۱۳۸۰
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۴۰۱۴ ‬
‪ ۱۰۱-۶۶۴۷ ‬
۱۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۳۰۵۶۴ ‬
‪ ۱۰۱-۸۸۷۶ ‬
۱۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۴۶۰۱ ‬
‪ ۸۸۸۰۵۸ ‬
۷
۱۳۸۷
‍۵‍
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۴۶۰۲ ‬
‪ ۸۸۸۰۹۷ ‬
۸
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۷۸۱۰۵ ‬
‪ ۱۶۶۸۸۸۵ ‬
۱۶
۱۳۶۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh