س‍رن‍وش‍ت‌ ب‍ش‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ال‍رو، آن‍دره‌، ۱۹۰۱-۱۹۷۶م‌.
Malraux, Andre
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رن‍وش‍ت‌ ب‍ش‍ر / ن‍وش‍ت‍ه‌ آن‍دره‌ م‍ال‍رو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اء.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍وارزم‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۶۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‌ ۳۰۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۸۵ ریال‬ ؛ ‏‫۸۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎La condition humaine‬‭‭.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: بهمن ۱۳۶۵.‬
‏موضوع : چ‍ی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۹۲۸ - ۱۹۱۲ -- داس‍ت‍ان‌
‏شناسه افزوده : ‏‫ذکاء‬، س‍ی‍روس‌، ‏‫۱۳۰۵ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PZ۳‏‫‭/م۲۶۸س۴ ۱۳۶۰‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۴۳/۹۱۲‏‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۴۴
 
   آدرس ثابت  س‍رن‍وش‍ت‌ ب‍ش‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۴۶۰ ‬
‪ ۶۳-۸۳۵۹۰ ‬
۱
۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۷۲۶ ‬
‪ ۹۴۸۰۰ ‬
۲
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۰۱۸۳ ‬
‪ ۹۳۹۶۷۷ ‬
۶
۱۳۶۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۹۰۸۹ ‬
‪ ۷۳۰۶۸۸ ‬
۳
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۲۵۸۲ ‬
‪ ۱۳۶۷۳۲۲ ‬
۷
۱۳۶۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۲۸۷۳ ‬
‪ ۱۵۱۱۴۰۴ ‬
۱۰
۱۳۷۰
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۲۸۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۷۲۵ ‬
۹
۱۳۶۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh