دی‍وان‌ م‍ج‍د ه‍م‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍د ه‍م‍گ‍ر، ق‌۶۸۶ - ۶۰۷
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍ج‍د ه‍م‍گ‍ر/ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۴۳
‏شابک : ‎964-5510-12-0‬ب‍ه‍ا:۱۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-12-0‬ب‍ه‍ا:۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۲۸۸‭/د۹ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱‭م‌۲۷۴د ۱۳۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۶۷۳۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ م‍ج‍د ه‍م‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۹۸۱۷ ‬
‪ ۴۶۸۴۱۹ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۹۸۱۸ ‬
‪ ۴۶۶۴۵۸ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۲۱۴۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۷۵۶ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh