دی‍وان‌ ص‍ب‍اح‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ب‍اح‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ‏‫ - ‏۱۲۱۸؟ق.‏‬
‏عنوان قراردادی : دیوان
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ص‍ب‍اح‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا‏‫، ۱۳۶۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۳۹۶ ص‌.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر درس‍ال‌ ۱۳۳۸ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌ و ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍اس‌ ک‍ی‌م‍ن‍ش‌ "م‍ش‍ف‍ق‌ ک‍اش‍ان‍ی‌" ت‍وس‍ط زوار م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭PIR۷۱۶۲‭‏‫‬‭/د۹ ۱۳۶۵‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸‮فا‬۱/۵‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۳۳۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ص‍ب‍اح‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۲۳۷۸ ‬
‪ ۸۶۹۲۸ ‬
۱
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۲۳۷۹ ‬
‪ ۸۶۹۲۹ ‬
۲
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۹۳۴۱ ‬
‪ ۹۴۲۵۳۳ ‬
۳
۱۳۶۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh