س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ آدام‌ اول‍ئ‍اری‍وس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اول‍ئ‍اری‍وس‌، آدام‌، ۱۶۰۳-۱۶۷۱م‌.
Olearius, Adam
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ آدام‌ اول‍ئ‍اری‍وس‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آدام‌ اول‍ئ‍اری‍وس‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ردب‍چ‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: شرکت کتاب برای همه‏‫، ۱۳۶۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌دوج‍ل‍دی‌)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭ ‎The voyages & travels of the ambassadors sent , 1662.
‏مندرجات : ج‌. ۱. س‍رزم‍ی‍ن‌ ت‍زاره‍ای‌ م‍خ‍وف‌.-ج‌. ۲. اص‍ف‍ه‍ان‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ ش‍اه‌ ص‍ف‍ی‌.
‏موضوع : سفرنامه‌های روسی
‏موضوع : Travelers' writings, Russian
‏موضوع : سفرها -- متون قدیمی تا ‏‫۱۸۰۰م.‏‬س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : Voyages and travels -- Early works to 1800
‏موضوع : روسیه -- سیر و سیاحت‏‫‏‬ -- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م.‏‬
‏موضوع : Russia -- Description and travel -- Early works to 1800
‏موضوع : ایران -- سیر و سیاحت -- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م.
‏موضوع : Iran -- Description and travel -- Early works to 1800
‏شناسه افزوده : ک‍ردب‍چ‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۹۹ - ‏۱۳۶۷.، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DS۷‏‫‭/‮الف‬۸س۷ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۱۵/۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۱۹۲۴
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ آدام‌ اول‍ئ‍اری‍وس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۱۰۰ ‬
‪ ۱۰۳-۴۵۹۱۱ ‬
۱
۷
۱۳۶۹
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۴۹۱ ‬
‪ ۱۰۳-۴۵۹۰۶ ‬
۲
۶
۱۳۶۹
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۵۴۸ ‬
‪ DK۲۲ /الف۸س۷ ۱۳۶۹ ‬
۱
۴
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۵۹۸ ‬
‪ DK۲۲ /الف۸س۷ ۱۳۶۹ ‬
۲
۴
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۱۷۹۸ ‬
‪ ‬
۱
۵
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۳۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۳۶۶ ‬
۱
۶
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۰۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۰۱ ‬
۲
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۷۰۴ ‬
‪ ۱۵۹۵۱۱ ‬
۱
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۷۰۵ ‬
‪ ۱۵۹۵۱۲ ‬
۱
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۷۰۶ ‬
‪ ۱۵۹۵۱۳ ‬
۲
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۷۰۷ ‬
‪ ۱۵۹۵۱۴ ‬
۲
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۲۲۹۷ ‬
‪ ۷۰۶۳۱۰ ‬
۱
۱
۱۳۶۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۲۲۹۹ ‬
‪ ۷۰۷۹۷۶ ‬
۲
۱
۱۳۶۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh