م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۳۰
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ش‍ب‍رد: ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍س‍اب‍داران‌ خ‍ب‍ره‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۵۷۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6721-06-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۲۲۰۰۰ :۱۳۷۷ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : HG۴۰۲۶‭/ع‌۲م‌۳
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۰۸۲۴
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۶۷۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۶۷۲ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۳۸۹۵۶ ‬
‪ ۱۲۲۷۲۳۱ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۸۹۵۷ ‬
‪ ۴۰۳۶۷۰ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh