اس‍ت‍ن‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍رش‍ی‌، ام‍ت‍ی‍از ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ن‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ت‍ی‍از ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ع‍رش‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌، ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ و ح‍واش‍ی‌ از م‍رت‍ض‍ی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌زاده‌ ش‍ی‍رازی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۴
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۷۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۰۹] - ۱۵۷
‏یادداشت : ‏‫نمایه.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- م‍اخ‍ذ
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌زاده‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۸‭/ع‌۴‮ال‍ف‌‬۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۶۲۴
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍ن‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۹۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۶۶ ‬
۴
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۵۳۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۴۵۲ ‬
۵
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۹۵۵۸ ‬
‪ ۱۳۹۲۹۶ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۹۵۵۹ ‬
‪ ۱۳۹۲۹۷ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۱۶۶۱۹ ‬
‪ ۲۱۹۲۰۱۲ ‬
۳
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh