دی‍وان‌ ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ام‍ی‍ری‌، ق‍رن‌ ق‌۱۰
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌/ ب‍ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍الار ک‍ت‍اب‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، ص‌ ۱۵۹
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۰
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۶۰۴۷‏‫‬‭/د۹ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۸۱۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۸۵ ‬
‪ ۸۶۸۲۶ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۸۶ ‬
‪ ۸۶۸۲۷ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۰۹۲۷ ‬
‪ ۱۹۸۲۹۵ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh