چ‍ی‍زه‍ا (داس‍ت‍ان‍ی‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ )۱۹۶۰
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍رک‌، ژرژ، ۱۹۸۲ - ۱۹۳۶
‎Perec, Georges‬
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ی‍زه‍ا (داس‍ت‍ان‍ی‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ )۱۹۶۰/ ژرژ پ‍رک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د س‍م‍ی‍ع‍ی‌ (گ‍ی‍لان‍ی‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۱
‏شابک : ۳۳۰۰ری‍ال‌ ؛ ۳۳۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌: ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Les Choses‬.
‏شناسه افزوده : س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏رده بندی کنگره : PQ۲۶۰۸‭/ر۷چ‌۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۸۴۳/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۰۱۴
 
   آدرس ثابت  چ‍ی‍زه‍ا (داس‍ت‍ان‍ی‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ )۱۹۶۰
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۰۷۶۷ ‬
‪ ۱۰۴۶۹۸ ‬
۲
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۵۰۷۶۸ ‬
‪ ۱۵۴۷۹۱۹ ‬
۱
۱۳۷۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh