ی‍ک‌ ات‍ف‍اق‌ س‍اده‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍وج‌ ن‍و در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طال‍ب‍ی‌ن‍ژاد، اح‍م‍د، - ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ک‌ ات‍ف‍اق‌ س‍اده‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍وج‌ ن‍و در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ اح‍م‍د طال‍ب‍ی‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ی‍دا، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۱ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ۳۱۰۰ری‍ال‌ ؛ ۳۱۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ی‍ک‌ ات‍ف‍اق‌ س‍اده‌: م‍روری‌ ب‍ر ج‍ری‍ان‌ م‍وج‌ ن‍و در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌.
‏عنوان روی جلد : ی‍ک‌ ات‍ف‍اق‌ س‍اده‌: م‍روری‌ ب‍ر ج‍ری‍ان‌ م‍وج‌ ن‍و در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌.
‏عنوان دیگر : م‍روری‌ ب‍ر ج‍ری‍ان‌ م‍وج‌ ن‍و در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PN۱۹۹۳/۵ /‮الف‬۹‏‫‬‭ط۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۷۰۴
 
   آدرس ثابت  ی‍ک‌ ات‍ف‍اق‌ س‍اده‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍وج‌ ن‍و در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۴۲ ‬
‪ PN۱۹۹۳/۵ /الف۹ط۲ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۳۹۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۷۳۵ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۰۸ ‬
‪ ۱۹۹۹۰۴ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۲۰۹ ‬
‪ ۹۲۱۹۱ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh