ن‍ی‍ل‍وف‍ر آب‍ی‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ م‍ج‍ل‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌ ام‍ج‍د، ح‍م‍ی‍د، - ۱۳۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ی‍ل‍وف‍ر آب‍ی‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ م‍ج‍ل‍س‌/ ح‍م‍ی‍د ام‍ج‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۳
‏شابک : ‎964-5512-28-X‬ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-28-X‬ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hamid Amdjad, the water lily‬.
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۹۸‭/ع‌۹۳ن‌۹ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۶۰۴
 
   آدرس ثابت  ن‍ی‍ل‍وف‍ر آب‍ی‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ م‍ج‍ل‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۲۷۰۵۳ ‬
‪ ۱۵۴۰۴۲۶ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۷۰۵۴ ‬
‪ ۳۰۸۳۲۹ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh