دی‍وان‌ ش‍اطرع‍ب‍اس‌ ص‍ب‍وح‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍اطر ع‍ب‍اس‌ ص‍ب‍وح‍ی‌، ۱۲۷۵-۱۳۱۵ق‌.
‏عنوان قراردادی : دیوان
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ش‍اطرع‍ب‍اس‌ ص‍ب‍وح‍ی‌/ ب‍ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۷ ص‌.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم(برون‌سپاری).
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۰(فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
‏رده بندی کنگره : PIR۷۱۰۸/۶‭/د۹ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۱۰۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ش‍اطرع‍ب‍اس‌ ص‍ب‍وح‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۵۳۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۷۳۲۰ ‬
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۰۷۴ ‬
‪ ۸۱۷۸۵ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۰۷۵ ‬
‪ ۸۱۷۸۶ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۷۹۰۴ ‬
‪ ۱۰۲۸۳۷۵ ‬
۳
۱۳۸۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh