ت‍اری‍خ‌ گ‍زی‍ده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ‏‫ق‍رن‌ ۸ق‌.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ گ‍زی‍ده‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌اب‍ی‌ب‍ک‍رب‍ن‌اح‍م‍دب‍ن‌ن‍ص‍ر م‍س‍ت‍وف‍ی‌ق‍زوی‍ن‍ی‌، ب‍ا م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا چ‍ن‍دی‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ف‍ه‍ارس‌ و ح‍واش‍ی‌؛ باهتمام عبدالحسین نوایی.
‏مشخصات نشر : ‏‫[ت‍ه‍ران‌]‬‬‏‫‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‬‏‫‏‏، ۱۳۳۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏ک‍د، ۸۱۶، ۷۳ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۴۰۰ری‍ال‌ (چاپ دوم)‬‮‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰ریال (چاپ سوم)‮‬‬ ؛ ‏‫‏‏۵۰۰۰۰ ریال‬‮‬‬‏‫: ‏‫چاپ چهارم‬‬‮‬‬‏‫‭‬‭‬‭964-00-0609-2 :‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال ( چاپ پنجم )‬‬‮‬‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۶۲.
‏يادداشت : چاپ سوم : ۱۳۶۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۸۷ .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اسلام -- تاریخ-- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : Islam -- History -- Early works to 20th century
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : Iran -- History -- Early works to 20th century
‏شناسه افزوده : ن‍وائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۰۲ - ‏۱۳۸۳.‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭DSR۱۰۷‏‫‬‭‬‭‭/ح‌۷۵ت‌۲ ۱۳۳۹ ‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۴۹-۵۷۹۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ گ‍زی‍ده‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۴۳۶۶ ‬
‪ ۶۳-۱۰۵۵۰۲ ‬
۷
۱۳۸۷
۵
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۵۹۳۶ ‬
‪ ۱۰۳-۴۵۹۹۸ ‬
۲۹
۱۳۶۴
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۸ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ‬
۸
۱۳۳۹
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۸۰۲ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ۱۳۳۹ ‬
۱۸
۱۳۶۲
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۹۴۰ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ۱۳۳۹ ‬
۲۱
۱۳۸۱
۴
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۹۴۱ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ۱۳۳۹ ‬
۲۲
۱۳۸۱
۴
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۶۱۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۹۰۴ ‬
۱۱
۱۳۳۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۵۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۸۸۶ ‬
۱۲
۱۳۶۲
۲
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۳۷ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ۱۳۳۹ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۴
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۱۰ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ۱۳۳۹ ‬
۶
۱۳۶۲
۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۲۱۵۶ ‬
‪ ‬
۲۳
۱۳۶۴
۳
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۰۳۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۰۳۲ ‬
۱۷
۱۳۶۴
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۰۱۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۰۱۵ ‬
۲۸
۱۳۶۲
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۹۱ ‬
‪ DSR۱۰۷ /ح۷۵ت۲ ۱۳۳۹ ‬
۲۷
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۷۷۷ ‬
‪ ۴۳۹۶۴۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۳۷۰ ‬
‪ ۱۸۵۴۱۹ ‬
۲۵
۱۳۳۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۳۸۳۴۸ ‬
‪ ۱۲۲۷۲۰۹ ‬
۴
۱۳۸۱
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۶۳۸۳۴۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭‬‭DSR۱۰۷ ‏‫‬‭‬‭‭/ح‌۷۵ت‌۲ ۱۳۳۹ ‌ ‬
۲
۱۳۸۱
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۶۱۰۲۷ ‬
‪ ۸۵۷۷۹۰ ‬
۱۶
۱۳۳۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۱۰۴۶ ‬
‪ ۸۵۷۵۸۲ ‬
۱۴
۱۳۶۴
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۴۹ ‬
‪ ۱۰۱-۶۲۴۰ ‬
۱۵
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۰۱۵۷۷ ‬
‪ ۸۴۱۹۹۶ ‬
۲۰
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۵۵۸۹ ‬
‪ ۷۵۶۵۴۹ ‬
۹
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۵۵۹۰ ‬
‪ ۷۵۶۵۵۰ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۴۸۱۹ ‬
‪ ۱۶۰۹۸۱۸ ‬
۲۴
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۷۵۴۵ ‬
‪ ۱۶۶۳۹۳۳ ‬
۲۶
۱۳۹۴
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh