اس‍لام‌ دی‍روز و ام‍روز: (ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ ق‍رآن‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ارک‍ون‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۹۲۸ - ‏۲۰۱۰م.‬ارک‍ون‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۹۲۸
Arkoun, Mohammed
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍لام‌ دی‍روز و ام‍روز: (ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ ق‍رآن‌)/ م‍ح‍م‍د ارغ‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌ ت‍وس‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۶۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۶۲ ص‌.:ن‍م‍ودار
‏شابک : ۸۵۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۰ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اخ‍وان‌ ت‍وس‍ط م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍م‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : قرآن-- تحقیق
‏شناسه افزوده : ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۱۴ -‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۶۵/۳‮‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۳۷‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۶۹‬‭‬
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۴۹۳
 
   آدرس ثابت  اس‍لام‌ دی‍روز و ام‍روز: (ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ ق‍رآن‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۱۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۰۶۵ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۸۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۳۶۳ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۶۴۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۶۴۷ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۸۱۲ ‬
‪ ۱۴۱۶۲۸ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۰۹۵۷ ‬
‪ ۱۹۸۳۲۳ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh