‏‫ع‍ی‍ون‌ال‍ح‍ق‍ائق‌‌ال‍ن‍اظرة ف‍ی‌ ت‍ت‍م‍ةال‍ح‍دائ‍ق‌‌ال‍ن‍اض‍رة‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آل‌ع‍ص‍ف‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۱۴۷ - ‏۱۲۱۶ ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ع‍ی‍ون‌ال‍ح‍ق‍ائق‌‌ال‍ن‍اظرة ف‍ی‌ ت‍ت‍م‍ةال‍ح‍دائ‍ق‌‌ال‍ن‍اض‍رة‬‏‫/ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ی‌آل‌ع‍ص‍ف‍ور.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‬‏‫: ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌‬‏‫، ۱۴۱۰ق‌.-‬‏‫ = ۱۳۶۹ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : ‏‫موسسةالنشرالاسلامی‌التابعة لجماعةالمدرسین بقم‌المشرفة‬‏‫؛ ۵۳۷‬‏‫، ۵۳۸‬
‏شابک : ‏‫۱۷۵۰ ریال (ج.۱)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱‬‏‫‭978-600-143-060-2 : ‬‬ ؛ ‏‫ج. ۲، چاپ چهارم‬‬‏‫‬‮‭978-600-143-061-9 :‬
‏يادداشت : ‏‫عربی.‬
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ پنجم: ۱۴۳۷ ق. = ۱۳۹۵).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ چهارم: ۱۴۳۳ ق.= ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌.‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌.‬
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭BP۱۵۸/۸۸‏‫‬‭‭/آ۷ع‌۹ ۱۳۶۹‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۶۹-۹۸۳‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫ع‍ی‍ون‌ال‍ح‍ق‍ائق‌‌ال‍ن‍اظرة ف‍ی‌ ت‍ت‍م‍ةال‍ح‍دائ‍ق‌‌ال‍ن‍اض‍رة‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۸۴۸۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۱۱۹ ‬
۱
۶
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۸۴۸۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۱۵۰ ‬
۲
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۸۴۸۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۱۵۱ ‬
۱
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۲۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۸۶۹ ‬
۲
۵
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۱۲۱ ‬
‪ ۱۴۶۳۵۶ ‬
۱
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۱۲۲ ‬
‪ ۱۴۶۳۵۷ ‬
۱
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۰۶۲۶ ‬
‪ ۱۴۶۳۵۸ ‬
۲
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۰۶۲۷ ‬
‪ ۱۴۶۳۵۹ ‬
۲
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۹۱۱۹ ‬
‪ ۱۸۹۷۰۵ ‬
۲
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۲۰۹۴۴ ‬
‪ ۱۸۱۹۴۶۱ ‬
۱
۴
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۲۰۹۴۸ ‬
‪ ۱۸۱۹۴۶۲ ‬
۲
۶
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۱۳۰۳ ‬
‪ ۱۳۴۹۶۵۴ ‬
۷
۱۴۳۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۱۳۰۴ ‬
‪ ۱۳۴۹۶۵۵ ‬
۱
۸
۱۴۳۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۸۵۷۸ ‬
‪ ۱۳۸۲۴۰۳ ‬
۲
۹
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۸۵۷۹ ‬
‪ ۱۳۸۲۴۰۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۱
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh