دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ولای‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ ال‍دول‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ت‍ظری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۰۱
‏عنوان و نام پديدآور : دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ولای‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ ال‍دول‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌/ ل‍م‍ول‍ف‍ه‌ ال‍م‍ن‍ت‍ظری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ال‍م‍رک‍ز ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۰۸ق‌. = - ۱۳۶۶.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Al Montazery: Derasat fi valayat Al faqih wa fiqhe al daulat al Islamiya‬.
‏يادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۱۵ق‌. = ۱۳۷۳) ن‍اش‍ر: ن‍ش‍ر ت‍ف‍ک‍ر
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۰۹ق‌. = )۱۳۶۷
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ولای‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ ال‍دول‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
‏موضوع : ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و دول‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۲۳/۸‏‫‬‮‭‭/م‌۷۸د۴ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۶۸۳
 
   آدرس ثابت  دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ولای‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ ال‍دول‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۰۸۳۳ ‬
‪ ۶۳-۵۰۸۳۳ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۸۹۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۵۶۴ ‬
۵
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۵۱۰ ‬
‪ ۱۵۱۵۶۱ ‬
۱
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۵۱۱ ‬
‪ ۱۵۱۵۶۲ ‬
۱
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۰۶۵۱ ‬
‪ ۲۴۸۵۹۹ ‬
۲
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۸۰۶۵۲ ‬
‪ ‭BP۲۲۳/۸ /‮م‌‬۷۸د۴ ۱۳۶۶‬ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۳۵۰۱ ‬
‪ ۲۹۴۱۳۹ ‬
۱
۱
۱۳۶۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh