درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ن‍اص‍ری‌، ج‍اب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌/ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲۶۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌۵۱۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۸۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ ت‍ئ‍ات‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، آب‍ان‌ ۶۶
‏عنوان دیگر : ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍ه‌
‏شناسه افزوده : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۲۹۴۱‭/ع‌۹د۴
‏رده بندی دیویی : ۷۹۲/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۱۱۷۳
 
   آدرس ثابت  درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۹۶۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۸۶ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۲۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۲۴۹ ‬
۴
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۹۸۴ ‬
‪ ۹۲۷۳۰ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۹۸۵ ‬
‪ ۹۲۷۲۹ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh