م‍ص‍ب‍اح‌‌الاص‍ول‌: ت‍ق‍ری‍ر ع‍ن‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍س‍ی‍د‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍م‍وس‍وی‌‌ال‍خ‍وئ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : واع‍ظ‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌س‍رور، ۱۲۸۹- م.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍ب‍اح‌‌الاص‍ول‌: ت‍ق‍ری‍ر ع‍ن‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍س‍ی‍د‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍م‍وس‍وی‌‌ال‍خ‍وئ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د‌س‍رور ال‍واع‍ظ‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ال‍ب‍ه‍س‍ودی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍واد ال‍ق‍ی‍وم‍ی‌‌الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌‌ال‍داوری‌‏‫‏‏، ۱۴۲۲ق‌.‏‫‏‏= ۲۰۰۱م‌.‬‏‫‏‏= -۱۳۸۰‬
‏شابک : ج‌. ۱‏‫‬‭‎9645711215 :‬ ؛ ‏‫‏‏۱۴۰۰ ری‍ال‌ ( ج.۳ )
‏يادداشت : ‏‫چاپ اول: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۱. (چاپ اول: ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۳‏).
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ۱۴۱۲ق‌. = ۱۳۷۱).
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌.
‏شناسه افزوده : خ‍وئ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، م‍ح‍رر
‏شناسه افزوده : ق‍ی‍وم‍ی‌‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۴۲ - ، م‍ح‍ق‍ق‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۵۹/۸‭‭/و۱۵م‌۶ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷‭/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۰۷۳
 
   آدرس ثابت  م‍ص‍ب‍اح‌‌الاص‍ول‌: ت‍ق‍ری‍ر ع‍ن‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍س‍ی‍د‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍م‍وس‍وی‌‌ال‍خ‍وئ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۷۱۳ ‬
‪ ۶۳-۸۸۹۹۲ ‬
۳
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۰۳۱ ‬
‪ ۱۴۶۵۶۰ ‬
۲
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۰۳۲ ‬
‪ ۱۴۶۵۶۱ ‬
۲
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۵۶۸ ‬
‪ ۱۸۶۱۷۲ ‬
۲
۱
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۵۶۹ ‬
‪ ۱۴۶۵۶۲ ‬
۲
۴
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۸۱۶ ‬
‪ ۱۹۴۲۰۸ ‬
۳
۴
۱۳۷۰
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۲۵۸۱۷ ‬
‪ ‭BP۱۵۹/۸ /و۱۵‮م‌‬۶ ۱۳۸۰‬ ‬
۳
۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۵۲۵۷۰ ‬
‪ ‭BP۱۵۹/۸ /و۱۵‮م‌‬۶ ۱۳۸۰‬ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۲۵۷۱ ‬
‪ ۵۸۹۷۷۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh