دی‍وان‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ ج‍رف‍ادق‍ان‍ی‌ (گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ی‍ب‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۷
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ ج‍رف‍ادق‍ان‍ی‌ (گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌)/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ب‌، ص‌۱۷۲
‏شابک : ۱۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۵۳۱۷/د۹‏‫‬‮‭۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۷۳
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ ج‍رف‍ادق‍ان‍ی‌ (گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۷۹۴ ‬
‪ ۸۶۰۵۸ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۷۹۵ ‬
‪ ۸۶۰۵۹ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh