ه‍ه‌ن‍ب‍ان‍ه‌ ب‍وری‍ن‍ه‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۳۰۰ - گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ه‌ن‍ب‍ان‍ه‌ ب‍وری‍ن‍ه‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌/ ه‍ه‌ژار؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍دم‍اج‍د م‍ردوخ‌ روح‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، - ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌(س‍ی‌ و پ‍ن‍ج‌، ۱۰۳۶ ص‌)
‏شابک : ‎964-435-708-6‬۴۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ‎964-435-708-6‬۴۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ‎964-435-706-x‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-435-707-8‬۳۷۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hazhar. Kurdish - Persian dictionary‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۳۶۹.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان عطف : ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ک‍ردی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ک‍ردی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍ردوخ‌ روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍اج‍د، وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۲۵۶‭/آ۲۳ش‌۴
‏رده بندی دیویی : ک‌۹‮ف‍ا‬۴/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۸۶۳
 
   آدرس ثابت  ه‍ه‌ن‍ب‍ان‍ه‌ ب‍وری‍ن‍ه‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۷۷۵ ‬
‪ PIR۳۲۵۶ /آ۲۳ش۴ ‬
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۸۶۷۹ ‬
‪ ۱۵۴۶۱۸۹ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۶۸۰ ‬
‪ ۸۱۵۶۲۵ ‬
۵
۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۶۳۱ ‬
‪ ۲۱۵۶۳۴ ‬
۲
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۶۳۲ ‬
‪ ۲۱۵۶۳۵ ‬
۲
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۰۷۸۳ ‬
‪ ۱۵۵۷۴۲۰ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh