آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۶۲ -‏۴۴۰ق.
‏عنوان قراردادی : الآثار‌الباقیه عن‌القرون‌الخالیه .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ه‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اک‍ب‍ر دان‍اس‍رش‍ت‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۳؟]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌ و دو، د، ۶۱۱ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۹۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-00-0279-8‬‬ ؛ ۷۰۰۰۰ ریال: چاپ پنجم ‏‫: ‏‫‬‭978-964-00-0279-7‬
‏يادداشت : ب‍ه‌ اض‍اف‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍اق‍طاطی‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ دو رس‍ال‍ه‌ م‍ث‍ل‍ث‍ات‌ در اس‍لام‌ و "ت‍س‍طی‍ح‌ ک‍ره‌ ب‍رس‍طح‌" و س‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ه‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اب‍داع‌ ک‍رده‌ان‍د.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا؟، ۱۳۲۱.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : سال‌شمار
‏موضوع : گاه‌شماری
‏موضوع : گاه‌نامه‌ها
‏موضوع : جشن‌ها
‏موضوع : ایران --آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
‏شناسه افزوده : دان‍اس‍رش‍ت‌، اک‍ب‍ر، ‏‫۱۲۹۰ - ‏۱۳۶۸.‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭D۱۱‭/‮ال‍ف‌‬۲آ۲۰۴۱ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۲۹‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۳۳۶۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۲۸۸۱ ‬
‪ ۶۳-۷۳۵۵۰ ‬
۳
۱۳۶۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۵۸۹۶ ‬
‪ ۶۳-۱۴۵۴۷۳ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۷۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۸۳۷ ‬
۱۰
۱۳۶۳
۳
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۳۹۲ ‬
‪ D۱۱ /الف۲آ۲۰۴۱ ۱۳۸۶ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۳۹۳ ‬
‪ D۱۱ /الف۲آ۲۰۴۱ ۱۳۸۶ ‬
۱
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۲۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۲۵ ‬
۱۴
۱۳۶۳
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۵۰۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۵۰۲ ‬
۶
۱۳۵۲
۲
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۱۲۲۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۱۲۲۱ ‬
۲۷
۱۳۶۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۲۶۷ ‬
‪ ۱۵۸۵۷۴ ‬
۷
۱۳۶۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۲۶۸ ‬
‪ ۱۵۸۵۷۳ ‬
۸
۱۳۶۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۶۴۴ ‬
‪ ۱۲۴۲۷۲ ‬
۹
۱۳۶۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۱۰۴۰۲ ‬
‪ ۲۸۷۴۹۱ ‬
۴
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۱۰۴۰۳ ‬
‪ ۲۹۷۳۸۳ ‬
۵
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۰۰۰۲ ‬
‪ ۱۴۷۸۰۸۷ ‬
۱۵
۱۳۶۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۷۰۲۵ ‬
‪ ۷۲۷۳۰۸ ‬
۱
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۷۰۲۶ ‬
‪ ۷۳۴۱۷۵ ‬
۲
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۴۴۱۱۶ ‬
‪ ۱۰۱-۱۸۳۰۵ ‬
۲۴
۱۳۶۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۵۹۴۶ ‬
‪ ۱۲۴۹۴۹۴ ‬
۲۵
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۵۹۴۷ ‬
‪ ۱۲۴۹۴۹۵ ‬
۲۶
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۶۵۶۹ ‬
‪ ۱۹۷۶۹۰۵ ‬
۲۱
۱۳۶۳
۳۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh