ان‍ق‍لاب‍ی‌ در رش‍د و ب‍ق‍ای‌ ک‍ودک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍ون‍ی‍س‍ف‌
‎Unicef‬
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ق‍لاب‍ی‌ در رش‍د و ب‍ق‍ای‌ ک‍ودک‌/ [ی‍ون‍ی‍س‍ف‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ و ب‍اق‍ر م‍ی‍رف‍ت‍اح‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۸ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎A child survival and development revolution‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رف‍ت‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
‏رده بندی کنگره : RJ۱۳۱‭/ی‌۹‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۶۱۲/۶۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۱۶۳
 
   آدرس ثابت  ان‍ق‍لاب‍ی‌ در رش‍د و ب‍ق‍ای‌ ک‍ودک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۴۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۸۲۵ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۶۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۶۰۸۶ ‬
۵
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۶۱۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۶۱۱ ‬
۶
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۱۶۰۰ ‬
‪ ۱۱۲۰۴۷ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۱۶۰۱ ‬
‪ ۱۱۲۰۴۸ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۰۶۸۱ ‬
‪ ۴۴۴۳۲۰ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh