ب‍ان‍و آئ‍وی‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍ش‍ی‍م‍ا، ی‍وک‍ی‍و، ۱۹۷۰ - ۱۹۲۵. م‍س‍ت‍ع‍ار
‎Mishima, yukio‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ان‍و آئ‍وی‍ی‌/ ی‍وک‍ی‍و م‍ی‍ش‍ی‍م‍ا؛ م‍ت‍رج‍م‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ح‍س‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍ج‍رب‍ه‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۴
‏فروست : (ت‍ج‍رب‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌؛ ۳ ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌ - ژاپ‍ن‌)
‏شابک : ‎964-6481-06-X‬۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6481-06-X‬۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6481-06-X‬۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6481-06-X‬۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ت‍ازه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌‎ Penguin plays‬ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌‎The Lady Aoi‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸؛ ۱۰۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-6481-06-x‬
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌. ۱۳۲۲، م‍ت‍رج‍م‌، -
‏رده بندی کنگره : PZ۳‭/م‌۹۴ب‌۲ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۸۹۵/۶۲۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۵۳
 
   آدرس ثابت  ب‍ان‍و آئ‍وی‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۲۸۸ ‬
‪ ۶۳-۱۴۲۸۸ ‬
۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۹۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۹۹۴ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۷۷۷۷ ‬
‪ ۸۱۳۸۴۶ ‬
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۷۷۸ ‬
‪ ۴۶۳۷۷۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۹۶۶۶ ‬
‪ ۲۶۴۷۲۵ ‬
۵
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۸۶۵۲ ‬
‪ ۳۴۷۳۵۹ ‬
۶
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۸۶۵۱ ‬
‪ ۷۶۹۹۰ ‬
۴
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۰۴۵۴ ‬
‪ ۸۱۴۴۸۴ ‬
۷
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh