ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۹‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و / ش‍م‍س‌ل‍ن‍گ‍رودی‌.
‏وضعيت ويراست : ویراست۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۷.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج‌.‏‬: ع‍ک‍س‌.
‏فروست : نشرمرکز‏‫؛ ۱/۱۸۱‏‫، ۱۸۱/۲‬‏‫، ۱۸۱/۴.‏‏‬‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰ری‍ال‌‏‬‬‎‏‬‏‫: دوره‏‬‬‏‬‏‫ : ‏‫‬‭964-305-374-1‏‬‬‏‬‏‫‭ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰۰ ریال‬ ( دوره، چاپ ششم )‬ ؛ ‏‫۲۹۵۰۰۰ ریال‏‬ (‏‫دوره، چاپ چهارم‏‬)‏‬‏‬ ؛ ‏‫ج. ۱‏‬‬‏‬‏‫ : ‏‫‬‭964-305-359-8‬‏‬ ؛ ‏‫ج. ۲‏‬‬‏‬‏‫ : ‏‫‬‭964-305-360-1‬‏‬ ؛ ‏‫ج. ۲، چاپ چهارم‏‬‏‬ ‏‫‭‭‭978-964-305-360-4 :‏‬ ؛ ‏‫ج.۳‏‬‏‬‏‬‏‫ :‏‫‭‎964-305-361-X ‏‬‏‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-305-361-1‬ ؛ ‏‫ج.۴‏‬‬‏‬ ‏‫: ‏‫‬‭964-305-374-1‬‏‬ ؛ ‏‫ج.۴ ٬ چاپ چهارم‬ : ‏‫‭978-964-305-362-8
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎Shams Langaroodi. An analytic history of Persian modern Poetry‭.‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج. ۱ و ۳ ( چاپ ششم: ۱۳۹۰ ).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ چهارم: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ اول: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ چهارم: ۱۳۸۴).‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج‌. ۱. (۱۳۳۲ - ۱۲۸۴ه‍.ش‌).- ج‌. ۲. (۱۳۴۱ - ۱۳۳۲ه‍.ش‌).- ج‌. ۳. (۱۳۴۹ - ۱۳۴۱ه‍.ش‌).- ج‌. ۴. (۱۳۵۷ - ۱۳۴۹ه‍.ش‌).
‏موضوع : شعر آزاد-- جنبه‌های اجتماعی
‏موضوع : شعر آزاد -- تاریخ و نقد
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴ -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۳۸۰۱‭‬ ‭/ش۸‏‫‬‭ت۲ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۱/۶۰۹‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۴۷۴۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۹۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۴۷۴ ‬
۲
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۷۳۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۷۹۳ ‬
۴
۴
۱۳۷۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۳۷۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۷۴۱ ‬
۱
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۴۵۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۶۱۷ ‬
۳
۱
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۴۹ ‬
۴
۲
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۵۰ ‬
۳
۴
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۸۳ ‬
۲
۴
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۳۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۳۳۲ ‬
۱
۴
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۳۵۲ ‬
‪ ۹۵۲۶۸۱ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۳۵۳ ‬
‪ ۹۵۲۴۳۵ ‬
۱
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۳۵۵ ‬
‪ ۶۶۸۰۹۶ ‬
۲
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۳۵۶ ‬
‪ ۶۵۶۶۹۴ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۰۳۵۸ ‬
‪ ۱۰۰۵۰۳۵ ‬
۴
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۰۰۳۵۹ ‬
‪ ۱۱۶۶۲۶۰ ‬
۴
۱۰
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۳ ‬
‪ ۴۷۵۱۷۴ ‬
۲
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۰۵۱۰ ‬
‪ ۹۵۳۸۷۶ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۰۵۱۱ ‬
‪ ۹۵۳۸۷۷ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۴۰۵۴ ‬
‪ ۱۰۷۵۰۳۴ ‬
۳
۳
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۴۰۵۵ ‬
‪ ۱۰۷۵۰۳۵ ‬
۳
۲
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۴۰۵۶ ‬
‪ ۱۰۷۵۰۳۷ ‬
۱
۳
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۴۰۵۷ ‬
‪ ۱۰۷۵۰۳۶ ‬
۱
۱
۱۳۹۰
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh