اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ / م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (ه‍م‍ای‍ون‌) ک‍ات‍وزی‍ان‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ و ک‍ام‍ب‍ی‍ز ع‍زی‍زی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راست ۲؟].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‏‫‏‏، ۱۳۷۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۳۸ص‌.‬ : ج‍دول‌.
‏فروست : ‏‫ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‎‬‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۱۹۷.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۶۹۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫۴۵۰۰ ریال(چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫‏‏۷۹۰۰ ريال ( چاپ چهارم) ؛ ‏‫‏‏۵۴۰۰۰ ريال‬‏‫: چاپ دوازدهم‬‏‫‭978-964-305-112-9 :‬ ؛ ‏‫۵۹۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۹۶۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫‬‬۱۰۹۰۰۰ ریال ‏‫(چاپ هفدهم) ؛ ‏‫۲۱۵۰۰۰ ریال ( چاپ نوزدهم )‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭‭The political economy of modern Iran, despotism and pseudo - modernism, 1926 - 1979.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: پ‍اپ‍ی‍روس‌، ۱۳۶۶ - ۱۳۶۸ (در ۲ ج‍ل‍د).
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۷۲.‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۹‎‬.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۷۲- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۲۲] - ۴۲۷.‬‬
‏یادداشت : نمايه.
‏موضوع : ایران -- اوضاع اقتصادی -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- سیاست اقتصادی -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- مطبوعات
‏شناسه افزوده : ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، مترجم
‏شناسه افزوده : ع‍زی‍زی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز‏‫، ‏‫۱۳۳۸ -‎‏‬‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭‭HC۴۷۵‏‫‬‭‬‭‭/ک‌۲‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭۳۳۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۴۳
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۱۲۷ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ‬
۲۶
۱۳۷۲
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۴۴۱ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۴۹
۱۳۹۲
۱۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۶۳۹۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۵۰۰۳ ‬
۳۲
۱۳۷۹
۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۷۷۷ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۳۵
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۸۱۶ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۳۶
۱۳۷۷
۶
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۸۱۷ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۴۰
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۸۱۸ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۴۲
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۶۷۴۵ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۴۵
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۸۰۴ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۳۴
۱۳۷۳
۴
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۳۹۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۳۹۰ ‬
۴۱
۱۳۷۳
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۳۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۳۱۲ ‬
۳۹
۱۳۷۴
۵
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۸۶ ‬
‪ HC۴۷۵ /ک۲الف۷ ۱۳۷۲ ‬
۳۰
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۱۰۸ ‬
‪ ۱۶۸۹۸۳ ‬
۱
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۱۰۹ ‬
‪ ۱۶۸۹۸۴ ‬
۲۵
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۶۲۶۲ ‬
‪ ۱۶۸۹۸۲ ‬
۲۳
۱۳۷۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۶۲۶۳ ‬
‪ ۱۶۸۹۸۱ ‬
۲۲
۱۳۷۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۳۵۶۹ ‬
‪ ۳۱۳۵۶۹ ‬
۲۰
۱۳۷۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۳۵۷۰ ‬
‪ ۳۱۳۵۷۰ ‬
۲۱
۱۳۷۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۳۶۴۲ ‬
‪ ۲۸۴۷۱۲ ‬
۱۸
۱۳۷۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۳۶۴۳ ‬
‪ ۵۲۶۲۲۹ ‬
۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۲۱۶۲ ‬
‪ ۴۵۰۳۴۲ ‬
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۲۱۶۳ ‬
‪ ۵۴۴۸۰۸ ‬
۵
۷
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۴۳۸۰۰ ‬
‪ ‭HC۴۷۵ /‮ک‌‬۲‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۲‬ ‬
۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۳۸۰۱ ‬
‪ ۶۰۹۵۴۱ ‬
۱۶
۱۳۸۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۵۳۲۸ ‬
‪ ۷۴۵۵۹۰ ‬
۲۸
۱۳۸۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۵۳۲۹ ‬
‪ ۳۴۴۱۶۶ ‬
۱۹
۱۳۸۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۳۳۵۹ ‬
‪ ۵۵۴۱۱۱ ‬
۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۲۷۴۰ ‬
‪ ۵۴۲۹۹۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۲۷۴۱ ‬
‪ ۴۷۹۳۳۷ ‬
۸
۱۳۸۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۱۱۴۸۲ ‬
‪ ۱۸۰۲۸۵۰ ‬
۳۷
۱۳۹۵
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۷۳۳۰ ‬
‪ ۶۹۰۶۱۲ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۷۳۳۱ ‬
‪ ۶۸۹۵۴۲ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۹۵۵۸ ‬
‪ ۹۱۷۰۰۵ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۶۰۰۴۱ ‬
‪ ۱۱۶۶۴۳۰ ‬
۲۹
۱۳۸۹
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۶۰۰۴۲ ‬
‪ ۱۱۶۶۴۲۹ ‬
۳۱
۱۳۸۹
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۴۷۲۸ ‬
‪ ۹۲۳۳۲۹ ‬
۳۳
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۶۲۱۷۶ ‬
‪ ۴۴۴۷۷۹ ‬
۹
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۲۱۷۷ ‬
‪ ۱۰۷۵۳۲۶ ‬
۲۷
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۰۵۱۳ ‬
‪ ۳۵۷۸۰۹ ‬
۱۴
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۲۰۱۸ ‬
‪ ۵۹۴۴۲۹ ‬
۱۵
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۸۲۰۲ ‬
‪ ۶۰۹۷۶۰ ‬
۱۷
۱۳۸۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۸۶۳۵ ‬
‪ ۱۳۱۴۹۸۴ ‬
۴۳
۱۳۹۱
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۸۶۳۶ ‬
‪ ۱۳۱۴۹۸۵ ‬
۴۴
۱۳۹۱
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۴۹۷۱۲ ‬
‪ ۲۱۲۰۰۳۵ ‬
۳۸
۱۳۹۲
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۶۳۰۹ ‬
‪ ۱۶۶۱۵۲۳ ‬
۴۶
۱۳۹۳
۲۰
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۶۳۱۰ ‬
‪ ‬
۴۷
۱۳۹۳
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۴۳۰۰۴ ‬
‪ ۲۳۷۲۱۵۰ ‬
۴۸
۱۳۹۹
۲۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh