گ‍ل‍چ‍ی‍ن‍ی‌ از اش‍ع‍ار اس‍ت‍اد لای‍ق‌ ش‍ی‍رع‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ی‍رع‍ل‍ی‌، لای‍ق‌، - ۱۹۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ل‍چ‍ی‍ن‍ی‌ از اش‍ع‍ار اس‍ت‍اد لای‍ق‌ ش‍ی‍رع‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍دی‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ج‍ده‌، ص‌ ۲۶۸
‏فروست : (ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌؛ ۱. ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏رده بندی کنگره : PIR۹۱۷۱‭/ش‌۹گ‌۸ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۱ت‍ج‌۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۱۴۳
 
   آدرس ثابت  گ‍ل‍چ‍ی‍ن‍ی‌ از اش‍ع‍ار اس‍ت‍اد لای‍ق‌ ش‍ی‍رع‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۳۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۹۷۱۸ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۸۲ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۶۷۲۳ ‬
‪ ۲۱۵۶۴۱۴ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۶۷۲۴ ‬
‪ ۲۶۰۸۷۹ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۷۴۷۴ ‬
‪ ۱۴۷۰۲۲۸ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh