ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و آف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ = ۱۸۰۰ - ۱۹۸۰‎The Economic history of the Middle East and North Africa‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ی‍س‍وی‌، چ‍ارل‍ز ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
‎Issawi, Charles Philip‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و آف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ = ۱۸۰۰ - ۱۹۸۰‎The Economic history of the Middle East and North Africa‬/ ن‍وش‍ت‍ه‌ چ‍ارل‍ز ع‍ی‍س‍اوی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍اپ‍ی‍روس‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۳۵۲ ص‌.ج‍دول‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ و خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌۳)
‏شابک : ۱۶۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۱۱] - ۳۳۸
‏موضوع : خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏موضوع : آف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HC۴۱۵/۵‭/ع‌۹ت‌۲ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۳۳۰/۹۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۸۳۳
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و آف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ = ۱۸۰۰ - ۱۹۸۰‎The Economic history of the Middle East and North Africa‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۴۹۰ ‬
‪ HC۴۱۵/۵ /ع۹ت۲ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۱۶۷۲ ‬
‪ HC۴۱۵/۵ /ع۹ت۲ ۱۳۶۸ ‬
۴
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۷۲۸۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۷۲۸۷ ‬
۵
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۵۶۳۷ ‬
‪ ۱۶۸۹۱۴ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۵۶۳۸ ‬
‪ ۱۶۸۹۱۳ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh