دی‍وان‌ م‍خ‍ف‍ی‌: زی‍ب‌ال‍ن‍س‍اآب‍ی‍گ‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍خ‍ف‍ی‌ ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‍ی‌، زی‍ب‌ال‍ن‍س‍اآ، ق‌۱۱۱۳ - ۱۰۴۸
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍خ‍ف‍ی‌: زی‍ب‌ال‍ن‍س‍اآب‍ی‍گ‍م‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : د، ص‌ ۳۴۹
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۱۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۶۵۴۱/د۹‏‫‬‮‭۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۸۳۳
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ م‍خ‍ف‍ی‌: زی‍ب‌ال‍ن‍س‍اآب‍ی‍گ‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۸۶۰ ‬
‪ ۸۶۸۶۰ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۸۶۱ ‬
‪ ۸۶۸۶۱ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۳۳۲ ‬
‪ ۱۲۱۳۷۵ ‬
۳
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh