اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۵۱۷۹۹۹
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌[کتاب گویا]/ م‍اک‍س‌ وب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رش‍ی‍دی‍ان‌، پ‍ری‍س‍ا م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌‌ک‍اش‍ان‍ی‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ گ‍ل‌م‍ح‍م‍دی‌.
‏وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ه‍ادگ‍ذاری‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ گ‍وی‍ا‏‫‬‏، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۱۱ ن‍وارک‍اس‍ت‌ (′۶۰ هرکدام).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Protestan tethic and the Spirit of capitalism‬.
‏توصیفگر : دی‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اخلاق مسیحی
ن‍ظام‌ س‍رم‍ای‍ه‌ داری‌
اق‍ت‍ص‍اد
م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
پروتستان‌ها
‏شناسه افزوده : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴ - ۱۹۲۰م.
Weber, Max
رش‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مترجم
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا، مترجم
گ‍ل‌‌م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
‏یادداشت : متن چاپی: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (۱۳۷۳).
 
   آدرس ثابت  اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh