دی‍وان‌ اب‍ون‍ص‍ر ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ق‌۱۳۰۸ - ۱۲۴۱
‏عنوان قراردادی : دیوان .برگزیده
Divan .Selection
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ اب‍ون‍ص‍ر ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا‏‫، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۴۷ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰ ری‍ال‌‬
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۷۱۳۴‏‫‭‭/د۹۱ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸‮فا‬۱/۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۱۲۲۳
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ اب‍ون‍ص‍ر ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۲۸۳ ‬
‪ ۶۳-۸۳۴۱۷ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۴۹۰ ‬
‪ ۸۱۷۸۳ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۴۹۱ ‬
‪ ۸۱۷۸۴ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۹۰۵۷ ‬
‪ ۹۸۴۵۱۴ ‬
۴
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۸۸۳۹ ‬
‪ ۱۴۴۱۶۰۳ ‬
۵
۱۳۷۱
-
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh