ت‍ج‍دی‍د ع‍ه‍د ب‍ا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ف‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۷۷ - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍دی‍د ع‍ه‍د ب‍ا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ م‍ج‍ی‍د ش‍ری‍ف‌
‏مشخصات نشر : پ‍اری‍س‌: ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۰
‏موضوع : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۳۳/۷‭‬ ‭/ش۴‏‫‬‭ش۴۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۷۹۱۳
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍دی‍د ع‍ه‍د ب‍ا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۷۸۱ ‬
‪ ۲۲۵۷۴۸ ‬
۱
۱۳۶۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh